Szolgáltatásaink

Munkavédelmi szolgáltatásaink

 • munkavédelmi szaktanácsadás,
 • munkahelyi mennyiségi és minőségi kockázatértékelés készítése (munkakörnyezeti, tevékenység, kémiai, biológiai, pszichoszociális),
 • egyéni védőeszközök kiválasztása,
 • benchmark elvégzése a mérhetőséghez, stratégiai terv készítése,
 • szakmai dokumentációk elkészítése,
 • munkavédelmi szabályzatok elkészítése, dokumentációs rend kialakítása, felülvizsgálata, aktualizálása,
 • oktatás, szakmai tréning (prezentáció),
 • testre szabott eljárások kialakítása, működtetésük,
 • eseti, időszakonként szükséges feladatok elvégzése,
 • foglalkozás-egészségügyi szolgálattal történő, előírt együttműködés,
 • a törvényileg előírt munkabiztonsági oktatások megtartása, szakszerű dokumentálása,
 • bejárások, szakmai szemlék tartása, azok dokumentálása,
 • hatósági ellenőrzés során képviselet, szakmai kompetencia biztosítása, hiánypótlás kezelése,
 • munkavédelmi üzembe helyezési eljárások lefolytatása,
 • időszakos biztonsági és ellenőrző felülvizsgálatok elvégzése, dokumentációinak elkészítése,
 • balesettel kapcsolatos ügyintézés, dokumentálás,
 • nyilvántartások készítése, vezetése, ellenőrzése,
 • emelőgép ügyintézés, kapcsolatos dokumentumok szakszerű vezetése,
 • nyomástartó berendezésekkel kapcsolatos ügyintézés , dokumentumok szakszerű vezetése, szerkezeti vizsgálat és nyomáspróba elvégzése
 • észrevételek, szakmai javaslatok, jogszabályfigyelés,
 • munkabiztonsági stratégia elkészítése

Tűzvédelmi szolgáltatásaink

 • tűzvédelmi dokumentáció rendje, tűzvédelmi szabályzat elkészítése, felülvizsgálata, aktualizálása,
 • tűzvédelmi szaktanácsadás,
 • benchmark elvégzése a mérhetőséghez, stratégiai terv készítése,
 • szakmai dokumentációk elkészítése,
 • oktatás, szakmai tréning (prezentáció),
 • testre szabott eljárások kialakítása, működtetésük,
 • eseti, időszakonként szükséges feladatok elvégzése,
 • a törvényileg előírt tűzvédelmi oktatások megtartása, dokumentálása,
 • bejárások, szakmai szemlék tartása, azok szakszerű dokumentálása,
 • tűzriadó terv, tűzriadó gyakorlat lefolytatása,
 • menekülési és mentési tervek készítése,
 • tűzvédelmi szakvizsga szervezése,
 • hatósági ellenőrzés során képviselet, szakmai segítség biztosítása hiánypótlás esetén,
 • szükséges felülvizsgálatok nyomon követése (tűzvédelmi berendezések, tűzoltó technikai eszközök, villamos felülvizsgálatok),
 • nyilvántartások készítése, vezetése, ellenőrzése,
 • tűzoltó készülékek hitelesítése, új készülékek beszerzése,
 • tűzvizsgálatban kompetens szakmai részvétel,
 • tűzbiztonsági felülvizsgálatok megszervezése,
 • észrevételek, szakmai javaslatok, tanácsadás,
 • jogszabályfigyelés, jogszabályok helyi vonatkozású értelmezése

Robbanásvédelmszolgáltatásaink

 • szükség szerint ingyenes helyszíni felmérés,
 • robbanásvédelmi szaktanácsadás,
 • robbanásveszély kockázatok felmérése, értékelése,
 • robbanásmegelőzési terv készítése,
 • benchmark elvégzése a mérhetőséghez, stratégiai terv készítése,
 • szakmai dokumentációk elkészítése,
 • oktatás, szakmai tréning (prezentáció),
 • testre szabott eljárások kialakítása, működtetésük,
 • eseti, időszakonként szükséges feladatok elvégzése,
 • zóna besorolás,
 • porrobbanás elleni védelem,
 • robbanásveszély kockázatok felmérése és értékelése,
 • villamos berendezések felülvizsgálata,
 • érintésvédelmi felülvizsgálat,
 • a statikus feltöltődés elleni védelem mérése,
 • RLC mérés,
 • robbanásvédelmi dokumentáció elkészítése,
 • robbanásmegelőzési terv elkészítése,

Környezetvédelmi szolgáltatásaink

 • időszakos adatszolgáltatások elkészítése (hulladék, levegő, víz, szennyvíz stb. az OKIR-on keresztül),
 • időszakos mérések/mintázások szervezése, azok eredményeinek nyilvántartásba vétele,
 • környezeti kockázatértékelés,
 • oktatás, szakmai tréning (prezentáció),
 • testre szabott eljárások kialakítása, működtetésük,
 • eseti, időszakonként szükséges feladatok elvégzése,
 • hulladékgazdálkodási stratégia kidolgozása, szelektív hulladékgyűjtés szervezése (ha szükséges, veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyi szabályzat elkészítése és jóváhagyatása a hatósággal),
 • nyilvántartások elkészítése (hulladék, veszélyes anyag, termékdíj stb.)

Kockázatértékelési szolgáltatásaink

 • robbanásveszély kockázatok felmérése és értékelése,
 • munkahelyi mennyiségi és minőségi kockázatértékelés készítése (munkakörnyezeti, tevékenység, kémiai, biológiai, pszichoszociális),
 • környezeti kockázatértékelés

Tanácsadásaink

 • robbanásvédelmi szaktanácsadás,
 • munkavédelmi szaktanácsadás,
 • tűzvédelmi szaktanácsadás

Villamos és műszeres berendezések felülvizsgálatával kapcsolatos szolgáltatásaink

 • villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok elvégzése:
  • érintésvédelmi felülvizsgálat,
  • villámvédelmi felülvizsgálat,
  • villamos, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat – kisfeszültségű, erősáramú berendezések felülvizsgálata, EBF,
 • Rb-s kivitelű villamos berendezések MSZ EN 60079-17 szabvány szerinti felülvizsgálata

Oktatásaink

 • szakmai tréning (prezentáció),
 • a törvényileg előírt munkabiztonsági oktatások megtartása, szakszerű dokumentálása,
 • a törvényileg előírt tűzvédelmi oktatások megtartása, dokumentálása,
 • tűzvédelmi szakvizsga szervezése,
 • H2S oktatás,
 • robbanásbiztos műszaki vezető elméleti és gyakorlati képzés,
 • robbanásbiztos berendezés karbantartói és üzembehelyezői képzés.