Robbanásvédelem


Robbanásvédelmi szolgáltatásaink
Szakvéleménytől a teljes körű védelemig

A 3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet A
potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális
munkavédelmi követelményeiről c. rendelet 8. § (1) alapján a munkáltatónak
kötelező elkészíteni vagy elkészíttetni a zónabesorolást az irányítása
alatt álló olyan munkaterületekre, ahol robbanóképes légtér kialakulhat. Ez
munkavédelmi szaktevékenységnek minősül. A bányászat területén
(szénhidrogén-bányászat és föld alatti tárolás, föld alatti-föld feletti
bányászat) a munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő feladatokat csak a
szakterületnek megfelelő szakirányú bányászati szakképesítéssel is
rendelkező személy végezheti el. [Mvt. 8. §, 54/2009. (X. 9.) KHEM r.].

A zónabesorolást szabványok alapján végezzük, amelyek a magyar jogszabályok
szerint harmonizált európai szabvány (MSZ EN 60079-10-1:2016, 10-2:2015).
Amennyiben a szabványok iránymutatásai nem felelnek meg az adott
technológiának, úgy egyéb iparági ajánlásokat, szakirodalmakat használunk
(pl.: IP-15, API).

Kollégáink felmérik az adott technológiát, megállapítják a lehetséges
kibocsátó forrásokat, elemzik a tűzveszélyes anyagot, és meghatározzák
robbanásveszélyes zónák minőségét (gázok, gőzök esetében 0/1/2, por-levegő
elegyek esetében 20/21/22), valamint kiterjedését. Ezek ismerete nem csak
jogszabályi szempontból fontos. A zónabesorolás meglétével igény szerint
elkészítjük a robbanásvédelmi dokumentációt (bányászati területeken a
robbanásmegelőzési tervet), amelyben megállapítható a veszélyes övezetekben
racionálisan alkalmazható valamennyi műszaki és szervezési intézkedés,
gyújtóforrás elemzés, valamint elvégezhetővé válik a robbanásveszélyes
térségben dolgozó munkavállalók munkaköri kockázatértékelése. Ezek az
átfogó intézkedések biztosítják azt az elviselhetően minimális kockázati
szintet, amellyel a munkavállalók és a technológia is biztonsággal
foglalkoztatható. Arra is gondot kell fordítani, hogy a dolgozók
megismerjék a robbanásvédelmi dokumentációt / robbanásmegelőzési tervet.
Ezt oktatás formájában kell tolmácsolni, amelyet igény esetén megrendelhet
cégünktől.

A szabványi és jogszabályi előírások alapján a robbanásvédelmi
dokumentációt nem csak új építés során kell elkészíteni, hanem a
technológia változása esetén, de legalább 3 évente felül kell vizsgálni,
amelyet kollégáink hatékonyan és rövid határidővel végeznek el. Ezen
szolgáltatásainkat a villamos és nem-villamos berendezések szabványossági
felülvizsgálatával is ki tudjuk igény szerint egészíteni. A
felülvizsgálatok és a dokumentáció együttesen egy komplex robbanásvédelmi
szolgáltatást foglal magába, amely teljes körű védelmet nyújt.

Amennyiben cégének létesítménye, technológiája tűzveszélyes anyagokkal
dolgozik, új rendszert telepített, vagy meglévő technológiáján változás
történt, kérje helyszíni felmérésünket, szakvéleményünket, hogy a lehető
legkonstruktívabb robbanásvédelmi szolgáltatást tudjuk nyújtani Önnek, és
vállalkozásának.

Szolgáltatásaink felsorolás szerűen:

§ szükség szerint ingyenes helyszíni felmérés,
§ robbanásvédelmi szaktanácsadás,
§ benchmark elvégzése a mérhetőséghez, stratégiai terv készítése,
§ zóna besorolás,
§ robbanásveszély kockázatok felmérése és értékelése,
§ villamos berendezések felülvizsgálata,
§ érintésvédelmi felülvizsgálat,
§ villámvédelmi felülvizsgálat,
§ nem-villamos berendezések szabványossági felülvizsgálata
§ robbanásvédelmi dokumentáció elkészítése,
§ robbanásmegelőzési terv elkészítése,
§ oktatás, szakmai tréning (prezentáció, e-learning),
§ első, és ismétlő RB szaktanfolyam

Referenciák, a teljesség igénye nélkül:

 • MOL Nyrt. upstream valamint petrolkémiai üzletága
 • TEVA Gyógyszergyártó Zrt. – Alapanyag és gyógyszergyártás
 • Evonik Zrt – Mezőgazdaság
 • GE Hungary Zrt – Világítástechnika, finommechanikai gyártás
 • AUDI Hungária Zrt. – Autó és autóalkatrész gyártás
 • BAUMIT Kft. – Kőbánya és előkészítő üzem
 • MFGT – Gáztározó, gázüzem
 • Alfagas Kft – Vasúti veszélyes anyag lefejtés
 • Hankook Magyarország Kft. – Gumiabroncs gyártás
 • Ventifilt Kft – Légtechnikai elemeket gyártó és festőüzem
 • Számos egyéb vállalat olajgyűjtőállomása, gázfogadó és gázátadó egysége